ผู้ที่มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินกับทางบริษัทฯ ในโครงการ "สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาสู่ชนบท" โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ณ อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร บัดนี้ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบว่า ทางบริษัทฯได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว